Fanny Noviana

May 10, 2007

My Family

Filed under: Fanni — fanninoviana @ 11:01 am

Kebahagian itu muncul pertama kali dari keluarga yang kita punya, entah itu dari keluarga yang terdekat maupun yang terjauh. Hari yang indah adalah hari bersama keluarga.

 

Create a free website or blog at WordPress.com.